สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทร็คเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

สิงหาคม 18, 2560 120