ประมูลจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สิงหาคม 18, 2560 102