ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรระกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนศรีเมือง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 27, 2565 46