ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยสุขศิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 19, 2565 37