ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสาธารณะสวนศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 15, 2565 39