ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาครูต่างชาติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 13, 2565 40