ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 06, 2565 62