การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอย 4/5 แยกถนนทิมธาราม 3 (สวนวัด)

สิงหาคม 10, 2565 41