ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 03, 2565 53
Last modified on วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565 12:49