ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 08, 2565 43