ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าถนนหมื่นสวัสดิ์ สวัสดิ์เจริญ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 01, 2565 33