ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 20) โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม)

กรกฎาคม 18, 2565 25