โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางจาก (แยกถนนอดุลย์ธรรมประภาส-สะพานเทศบาล 13) และซ่อมแซมเขื่อนกันดิน พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

กรกฎาคม 25, 2565 103