ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 26, 2565 29
Last modified on วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565 15:15