ประกาศราคากลางและการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อรถกวาดถนนเเละดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า 240 เเรงม้า ตัวถังเก็บฝุ่น ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 27, 2565 122