ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 21, 2565 44
Last modified on วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2565 16:33