ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ รายการจอแอลอีดี (LED) Full Color พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 05, 2565 32