ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ (เครื่องเสียงภายนอกอาคารเรียน เครื่องเสียงภายในอาคารเรียน เครื่องเสียงอาคารอเนกประสงค์พร้อมติดตั้ง) สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 24, 2565 40