ประกาศสัญญาซื้อขาย เลขที่ 28/2565 โครงการ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ (เครื่องเสียงภายนอกอาคารเรียน เครื่องเสียงภายในอาคารเรียน เครื่องเสียงอาคารอเนกประสงค์พร้อมติดตั้ง) สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Rate this item
(0 votes)

Latest from Pakasinee Thanomrak