ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมระบบระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 24, 2565 97
Last modified on วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565 14:28