ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเเละสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อนำโดยเเมลง ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิถุนายน 09, 2565 34