โครงการปรับปรุงถนนและสะพานพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนภักดิ์ดีบริรักษ์ ช่วงสะพานเทศบาล 1 ถึงสะพานเทศบาล 3

มิถุนายน 10, 2565 75