การประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนก้นปึก ปากคลอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน

พฤษภาคม 05, 2565 26