สัญญาซื้อขายเลขที่ 20/2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ดับเพลิงพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ยี่ห้อ HINO รุ่น XZU710R-HKFTLT3 จำนวน 1 คัน

Rate this item
(0 votes)