การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

เมษายน 04, 2565 172