นายกวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 2

[[ นายกวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 2 ]]
---------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ มีนายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน ตัวแทน อสม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมฯ
โดยมีนายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครระยอง บรรยายให้ความรู้ในเรื่องแนวทางต่างๆเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการกำหนดการรับสมัครประธานชุมชนในวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
 
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 21 มกราคม 2565 08:54