การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณปี 2563

By พฤศจิกายน 23, 2564 93
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 15:55