ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 420 -54-0449, 420-54-0468, 420-54-0456) จำนวน 3 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 23, 2564 6