โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนนครระยอง 58 (ป่าประดู่) , ถนนนครระยอง 60 (ราชภัคดี) และถนนอำนวยสุข ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

พฤศจิกายน 22, 2564 6