ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการโอนเงินเหลือจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เเละรายการกันเงิน รายการขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

By พฤศจิกายน 19, 2564 70
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน 2564 15:38