รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

พฤศจิกายน 15, 2564 108
Last modified on วันอังคาร, 16 พฤศจิกายน 2564 15:15