มาตราการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเข้าหน้าที่ของเทศบาลนครระยอง กระทำการโดยทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ

พฤศจิกายน 08, 2564 109
Last modified on วันจันทร์, 08 พฤศจิกายน 2564 10:35