นายกเทศมนตรีนครระยองฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้างานตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19

นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้างานตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19
________________________________________

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง มอบหมายให้นายวิโรจน์ มโนพรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ลงเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยการตรวจแบบ ATK ให้กับประชาชนผู้มีความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง และหากผลตรวจของท่านใดเป็นบวก(พบเชื้อ) เราจะประสานส่งต่อให้กับสาธารณสุขอำเภอเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

#ขอขอบคุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ให้การสนับสนุนด้านสถานที่
#ขอขอบคุณ งานเทศกิจ เทศบาลนครระยอง ให้การสนับสนุนรถในการรับ-ส่ง
#ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง ให้การสนับสนุนชุดตรวจ ATK
#นครระยองยุคใหม่ หัวใจคือ "ประชาชน"

Rate this item
(0 votes)