ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง (แห่งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 27, 2564 82