สัญญาจ้างเลขที่ 64/2564 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำเชื่อมระหว่าง ถนนราษฎร์บำรุงซอย 3 และถนนทิมทาราม 4/4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Rate this item
(0 votes)