*เปลี่ยนสถานที่ เทศบาลนครระยอง ขอเชิญกลุ่มประมงปากน้ำระยอง ตรวจคัดกรองโควิด-19

เทศบาลนครระยอง ขอเชิญกลุ่มประมงปากน้ำระยอง ตรวจคัดกรองโควิด-19
ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)
ณ สมาคมประมงระยอง
__________________________
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา 08.30 -12.00 น.
?สำหรับแรงงานต่างด้าวและครอบครัว (ชุมชนปากน้ำ และปากคลอง)
__________________________
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.
?สำหรับประชาชนทั่วไป (ชุมชนปากน้ำ 1 และ 2, ชุมชนบ้านปากคลอง, ชุมชนสัมฤทธิ์, ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, ชุมชนก้นปึก, ชุมชนแหลมรุ่งเรือง)
__________________________
?กรุณานำสำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือ สำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
__________________________
#ช่วยแชร์และส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวนครระยอง
#นครระยองยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 08:59