ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 45 เครื่อง สำหรับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 15, 2564 12