ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 14, 2564 9