ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 09, 2564 81