ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกั้นระหว่างโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองกับวัดตรีรัตนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 07, 2564 73