เทศบาลนครระยอง ขอเชิญผู้ที่มีความเสี่ยง ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง (ตำบลเนินพระและตำบลเชิงเนิน) เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Covid-19 Ag Test

เทศบาลนครระยอง ขอเชิญ #ผู้ที่มีความเสี่ยง ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง (ตำบลเนินพระและตำบลเชิงเนิน)
เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Covid-19 Ag Test 

.
โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบของเทศบาลฯ ได้ที่
 https://rayong-q.isarasoft.com
.
▶️ เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
▶️ เริ่มให้บริการตรวจวันแรก 21 ก.ค. 2564
เวลา 08.00 - 12.00 น. (วันละ 200 คน)
ณ ด้านหลังอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง
.
✅ กรุณามาก่อนเวลานัดหมาย ถ้าไม่มาตามรอบเวลา ถือว่าสละสิทธิ์
✅ กรณีบัตรประชาชนอยู่นอกเขตเทศบาลฯ แต่พักอาศัยอยู่ในเขตจริง เกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่ อสม. ในพื้นที่ลงชื่อรับรอง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ผู้รับรอง
✅ อย่าลืม นำ #บัตรประชาชนตัวจริง มาแสดงในวันมาตรวจตามนัดหมาย
.
#เทศบาลนครระยอง #นครระยองยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพุธ, 21 กรกฎาคม 2564 13:33