สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมผู้ค้าตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม)

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมผู้ค้าตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) โดยมีนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ค้าในตลาดวัดลุ่ม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขลักษณะของอาคารสถานที่ การจัดระเบียบการตั้งวางสินค้าของผู้ค้า และการปรับปรุงอาคารตลาดของเทศบาล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ค้าภายในตลาด และบริเวณโดยรอบตลาด
การจัดการประชุมแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ
10.00 – 12.00 น. เป็นการประชุมของผู้ค้าในตลาดที่ค้าขายช่วงเย็น
14.00 – 16.00 น. เป็นการประชุมของผู้ค้าในตลาดที่ค้าขายช่วงเช้า
การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม(พระอารามหลวง) ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านอาคารสถานที่ ภายในอาคารพระปริยัติธรรม วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 
 
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564 15:17