โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

By สิงหาคม 16, 2563 65

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. - 16.30 น. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และเป็นตัวแทนนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมตรีนครระยอง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลนครระยอง ตักบาตรเช้า ถวายอาหารพระสงฆ์ และเข้ารับการอบรมโครงการครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต เอื้อเฟื้อสถานที่ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายในภาคบ่าย ส่วนในภาคเช้านายศิริ วีระรัศมี เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานเทศบาลนครระยอง จำนวน 60 คน โดยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยองเป็นผู้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564 16:10