*เหตุเดือดร้อนรำคาญ

By กุมภาพันธ์ 22, 2564 15

22 ก.พ. 2564

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากเหตุสุนัขส่งเสียงเห่าดังมาก ทุกเช้า ทุกวัน เป็นเวลานานมาแล้ว เคยแจ้งทางเจ้าของหลายครั้ง ก็ได้รับการแก้ไขแบบขอไปที คือ พอสุนัขเห่าก็มาดุ ไม่เป็นการแก้ไขที่ถูกต้องยั่งยืน สรุปก็คือ ยังเห่าทุกวัน


22 ก.พ. 2564

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


Rate this item
(0 votes)