*กลิ่นเหม็นจากถังขยะและเศษขยะปลิว

By กุมภาพันธ์ 15, 2564 21

10 ก.พ. 2564

กลิ่นเหม็นจากถังขยะและเศษขยะปลิว

ถังขยะมูลฝอยฝั่งตรงข้ามที่ทำงาน ส่งกลิ่นเหม็นและ เศษขยะปลิวเข้าที่ทำงาน ทำให้ผมต้องเดือดร้อนกวาดเศษขยะที่ปลิวเข้าสำนักงานและ ไม่สามารถเปิดหน้าสำนักได้เหมือนปกติ


15 ก.พ. 2564

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


Rate this item
(0 votes)