*ช่วยนำถังขยะมาเปลี่ยนเนื่องจากถังเดิมชำรุด แตก

By กุมภาพันธ์ 15, 2564 17

10 ก.พ. 2564

ช่วยนำถังขยะมาเปลี่ยนเนื่องจากถังเดิมชำรุด แตก

ช่วยนำถังขยะมาเปลี่ยนเนื่องจากถังเดิมชำรุด แตก ไม่สามารถใช้ได้ ทำให้ขยะหกเกลื่อนทุกครั้งที่พนักงานมาเก็บ


15 ก.พ. 2564

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


Rate this item
(0 votes)