ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนนครระยอง 58 (ป่าประดู่) , ถนนเทศวานิช , ถนนนครระยอง 60 (ราชภัคดี) และถนนอำนวยสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 25, 2563 26