*พนง.จนท. ไม่เก็บขยะออกไปจากที่ทิ้งขยะเป็นระยะเวลานาน

18 มกราคม 2564

พนง.จนท. ไม่เก็บขยะออกไปจากที่ทิ้งขยะเป็นระยะเวลานาน

บ้านเลขที่ - มบ.ระเบียงเมือง มีขยะตกค้างสะสมจำนวนมากอยู่ในตู้ทิ้งขยะ(เต็มตู้แล้ว) เนื่องจากพนง.จนท.ไม่มาเก็บขยะที่ตู้ทิ้งขยะของบ้านมามากกว่า1สัปดาห์แล้ว(เก็บครั้งล่าสุด8มค.64) โดยสัปดาห์ก่อน(11-17มค.)ไม่มีพนง.มาเก็บขยะเลย ทั้งนี้ดิฉันไม่ทราบว่าเป็นเพราะรถเก็บขยะไม่ได้เข้ามาเก็บขยะทั้งมบ. หรือรถเข้ามาเก็บขยะหลังอื่นๆในมบ.ตามปกติ แต่ละเลยไม่ได้เก็บขยะของบ้านดิฉัน และบ้านข้างเคียงออกไป แต่ในวันนี้(จ.18มค.64) รถเก็บขยะของเทศบาลระยอง เข้ามาเก็บขยะในมบ.ระเบียงเมือง มีพนง.มาเก็บขยะที่ตู้ทิ้งขยะของบ้านข้างเคียงที่มีตู้ขยะติดกันกับบ้านดิฉันออกไปแล้ว แต่ทำไม❓พนง.ถึงไม่เก็บขยะจากตู้ของบ้านดิฉันออกไปด้วย(มีภาพถ่ายตู้ทิ้งขยะที่เกิดเหตุจริงทั้ง2ตู้แนบมาด้วยแล้ว) ขอให้เทศบาลฯช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยค่ะ การกระทำของพนง.ที่ละเลยไม่เก็บขยะจากตู้ฯของบ้านดิฉัน ทำให้ดิฉันมีความเดือดร้อนมากดังนี้ 1.มีขยะตกค้างที่สะสมมามากกว่า10วันแล้ว เต็มตู้แล้ว ไม่มีพื้นที่ให้ใส่วางขยะในแต่ละวันเพิ่มในตู้ได้อีก 2.ขยะเปียกเช่นเศษอาหารที่ทิ้งสะสมมานานมากกว่า10วันแล้ว มีการเน่าเสียเปลี่ยนสภาพ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรุนแรง เป็นแหล่งเพาะเชื้อรา, เชื้อโรคต่างๆ และเป็นเหตุให้สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคต่างๆเช่นหนู แมลงสาบ และฯลฯมาชุมนุม และนำเชื้อโรคต่างๆแพร่กระจายออกไปสร้างความเดือดร้อนต่อดิฉันและบ้านใกล้เคียง และชุมชน


21 มกราคม 2564

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


Rate this item
(0 votes)