*กลิ่นรบกวนและความสะอาด

By ธันวาคม 21, 2563 18

21 ธันวาคม 2563

กลิ่นรบกวนและความสะอาด

ข้างบ้านเลี้ยงแมวแล้วปล่อยแมวไม่ดูแลทำให้แมวมาขี้หน้าบ้านผมส่งกลิ่นรบกวน เคยมีการพูดคุยไปหลายครั้งแต่ไม่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นยังทำตัวเหมือนเดิม ,

ไม่สามารถจอดรถมอเตอร์หน้าบ้านได้เพราะแมวข้างบ้านจะขึ้นมาข่วนเบาะรถทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ,

ข้างบ้านเวลาล้างขี้แมวชอบสาดน้ำมาที่หน้าบ้านทำให้น้ำขังส่งกลิ่นรบกวน


22 ธันวาคม 2563

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


Rate this item
(0 votes)