ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสมุทรเจดีย์และซอยแยก 9, 12 และ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 22, 2564 16